Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Mersin, 17 Ekim 2017

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 15. maddesi hükmü gereğince;

 1. Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına,
 2. Toplantı çağrı kararının yerel günlük 1 gazete ile Kulübümüze ait “www.mersinidmanyurdu.org.tr” internet sitesinden ilanına,
 3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
 4. Toplantının 05 Kasım 2017 Pazar günü saat 10.00’da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 12 Kasım 2017 Pazar tarihinde aynı saatte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da yapılmasına,
 5. Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olarak ikmaline,

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

 

GÜNDEM                   ;

 1. Toplantı Çoğunluğunun Hazirun Listesi İle Tespiti,
 2. Toplantının Açılışı,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman Seçimi)
 4. İstiklâl Marşımızın Okunması Ve Saygı Duruşu,
 5. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Sunuşu,
 6. 02.2017-04.11.2017 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması, Müzakeresi Ve İbrası,
 7. 02.2017-04.11.2017 Dönemi Gelir-Gider Tabloları Ve Bilançosunun Okunması, Müzakeresi Ve İbrası,
 8. 02.2017-04.11.2017 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu’nun Okunması, Müzakeresi Ve İbrası,
 9. Tahmini Bütçe Ve Bütçe Uygulama Esaslarının Görüşülmesi Ve Kabulü Veya Reddi Hakkında Oylama Yapılması,
 10. Gerektiğinde Fasıllar Arası Geçişler Ve Bütçe Tadilleri Yapmak İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi,
 11. ASKF Genel Kurulu Delegelerinin Seçimi,
 12. Yönetim Kurulu Ve Denetleme Kurulu’nun Seçimi,
 13. Dilekler Ve Temenniler,
 14. Gerektiğinde Bütçe Tadilleri Yapmak İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi,
 15. Kapanış.

 

MERSİN İDMAN YURDU SK