Genel Kurul Çağrısı

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Mersin, 13 Haziran 2018

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 15. maddesi hükmü gereğince;

 1. Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına,
 2. Toplantı çağrı kararının yerel günlük 1 gazete ile Kulübümüze ait “www.mersinidmanyurdu.org.tr” internet sitesinden ilanına,
 3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
 4. Toplantının 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 12.00’da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 07 Temmuz 2018 Cumartesi günü aynı saatte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da yapılmasına,
 5. Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olarak ikmaline,

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM                   ;

 1. Toplantı Çoğunluğunun Hazirun Listesi İle Tespiti,
 2. Toplantının Açılışı,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman Seçimi)
 4. İstiklâl Marşımızın Okunması Ve Saygı Duruşu,
 5. 25.04.2018-30.06.2018 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması, Müzakeresi Ve İbrası,
 6. 25.04.2018-30.06.2018 Dönemi Gelir-Gider Tabloları Ve Bilançosunun Okunması, Müzakeresi Ve İbrası,
 7. 25.04.2018-30.06.2018 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu’nun Okunması, Müzakeresi Ve İbrası,
 8. Tahmini Bütçe Ve Bütçe Uygulama Esaslarının Görüşülmesi Ve Kabulü Veya Reddi Hakkında Oylama Yapılması,
 9. Gerektiğinde Fasıllar Arası Geçişler Ve Bütçe Tadilleri Yapmak İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi,
 10. Tadil Edilecek Tüzük Maddelerinin Görüşülmesi Ve Oy’a Sunulması,,
 11. Yönetim Kurulu Ve Denetleme Kurulu’nun Seçimi,
 12. Dilekler Ve Temenniler,
 13. Kapanış.

MERSİN İDMAN YURDU SK

YÖNETİM KURULU